Apr 14, 2008

English-Tagalog Dictionary

1) Contemplate - kulang ang mga pinggan *Konting Plate*
2) Punctuation - pera para maka-enrol *Pangtuition*
3) Ice Buko - nagtatanong kung ayos na ang buhok *Ayus Buhok ko?*
4) Tenacious - sapatos na pang tennis *Tennis shoes*
5) Calculator - tawagan kita mamaya *Call you later*
6) Devastation - sakayan ng bus *The bus station*
7) Protestant - Tindahan ng prutas *Fruit Stand*
8) Statue - Ikaw ba yan? *Is that you?*
9) Tissue - Ikaw nga! *This you?*
10) Predicate - Pakawalan mo ang pusa *Free the cat!*
11) Dedicate - Pinatay ang pusa *Dead the Cat*
12) Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo *Ice pick*
13) Deduct - Ang pato *The duck*
14) Defeat - Ang paa (ng pato?) *The feet*
15) Detail - Ang buntot (ng pato?) *The tail*
16) Deposit - Gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking) *The faucet*-*The plumber*
17) City - Bago mag-utso; A number to follow 6 *Siete*
18) Cattle - Doon nakatila ang Hali at Leyna *Castle-lacking phonetics for "S"*
19) Persuading - Unang Kasal *First wedding*
20) Depress - Ang nagkasal sa PERSUADING *The priest*
22) Defense - Ginamit ng mga pangsulat sa kontrata sa PERSUADING *The Pens*
23) It Depends - Kainin mo ang bakod *Eat the fence*
24) Shampoo - Bago mag-labing-isha (11) *Sampu*
25) Delusion - Maluwang (kapag maluwang ang damit, eh DELUSION) *Di loose yun!*
26) Delivery - Walang bayad. Kapag working lunch, eh DELIVERY na ang tanghalian *De libre!*
27) Profit - Patunayan mo *Proove it*
28) Balance Sheet - What comes out after eating a balance diet *Balance shit*
29) Backlog - bacon saka egg *Bacond and Egg...BacLog*
30) Beehive - magpakatino ka *Behave*
31) CD-ROM - tingnan mo ang kwarto *See the room*
32) Debug - ang ipis *The Bug*
33) Defrag - ang palaka *The frog*
34) Defense - ang bakod *The fence*
35) Defer - ang balahibo *The fur*
36) Deflate - ang plato *The plate*
37) Detest - ang eksamin *The test*
38) Devalue - 'yon ang susunod sa letrang V *"W"*
39) Devote - ang boto *The vote*
40) Dilemma - brownout!, a! *Dilim ah!*
41) Effort - 'dun nagla-land ang efflane *Airport*
42) Forums - apat na kwarto *Four rooms*
43) July - nagsinungaling ka ba? *You lie?*
44) Liturgy - what comes after litur F *Letter "G"*
45) Thesis - ito ay... *This is?*

No comments:

Post a Comment